Kalite Politikası

Misafir Memnuniyeti ve Gıda Güvenliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı
 • Misafirlerinin, şikâyetlerini istedikleri an bize ulaştırabilmelerini sağlamayı ve haklarını korumayı
 • Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen tüm süreçlerde, hijyenik ortam koşullarında güvenilir gıda üretmeyi
 • Sektörümüzle ilgili yasal mevzuat ve gerekliliklere uymayı taahüt eder.

Çevre yönetiminin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla;

 • Atıkları kaynağında azaltarak mümkün olduğunca geri kazanmaya çalışmayı,
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevreci projelere katkıda bulunmayı,
 • Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı,
 • Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğe önem vererek ekolojik dengeyi korumayı
 • Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve yerel toplumun çevre bilincini yükseltmeyi teşvik eder.

Çalışan ve Yerel Ilişkilerinin Sürekliliğini Sağlamak Amacıyla;

 • Çalışanlarımıza güvenli ve uygun standartta çalışma alanları sağlamayı
 • Cinsiyet, etnik köken gözetmeksizin çalışanlarımızı eşit haklardan yararlandırmayı,
 • Mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın almayı
 • Yerel topluluklar ve hayır kurumları ile işbirliği içinde çalışarak yardımda bulunmayı, yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı
 • İnsan ve Çocuk haklarına saygı duyan bir kuruluş olarak, çocukların tüm ihmal, sömürü türlerine karşı korunmasını güvence altına almayı
 • Ziyaretçilerimizin, taşeronların, çevremizin; refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmeyi taahhüt eder.